ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Παραδοσιακά η Γαλλία και η Ελλάδα διατηρούν στενές σχέσεις στους τομείς των επιστημών και της εκπαίδευσης. Οι ανταλλαγές ανάμεσα στις δύο χώρες χαρακτηρίζονται από την αριστεία και την μεγάλη ποικιλία θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος που προσεγγίζουν. Αυτές οι συνεργασίες ξεχωρίζουν επίσης στο ότι εδραιώνονται σε συμφωνίες, οι οποίες εγγυώνται την διαχρονικότητα.

To Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ενθαρρύνει και διευκολύνει αυτές τις ανταλλαγές, οι οποίες είναι σημαντικοί παράγοντες της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.