Ειδικές περιπτώσεις

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος λαμβάνει ειδική μέριμνα για τους υποψηφίους ειδικών περιπτώσεων (μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, προβλήματα όρασης, ακοής κ.α).

Το Γαλλικό Ινστιτούτο φροντίζει ώστε τα θέματα των εξετάσεων να είναι και σε σύστημα Braille για τους έχοντες πρόβλημα όρασης υποψηφίους μας.

Παρέχει επίσης τη δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε όσους εκ των πραγμάτων και με γνωμάτευση ιατρικής επιτροπής δημόσιου φορέα, δεν μπορούν να γράφουν.

Μέγιστος συμπληρωματικός χρόνος 30 λεπτών στις γραπτές εξετάσεις παραχωρείται στα επίπεδα Α1-Α2-Β1 και 60 λεπτών για τα επίπεδα Β2-C1-C2 για τους υποψήφιους ειδικών περιπτώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση η κατάθεση των βεβαιώσεων δυσλεξίας ή άλλης μορφής δυσκολίας αποκλειστικά κατά την διάρκεια των εγγραφών. Οι βεβαιώσεις μπορεί να είναι είτε στα ελληνικά είτε στα γαλλικά.

Τα γραπτά διορθώνονται από ειδικευμένους καθηγητές.

  • Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση επικοινωνείτε στο : « examens(at)ifa.gr ».