ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Υπηρεσία Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δέχεται κοινό για κατάθεση πρωτοτύπων εγγράφων προς μετάφραση ή επικύρωση από την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

Για κατάθεση κλείνετε υποχρεωτικά rendez-vous στο inscription@ifa.gr Κανείς δεν εισέρχεται χωρίς rendez-vous. 

Οι αποστολές διπλωμάτων πλην περιόδου Δεκεμβρίου 2019 γίνονται κατόπιν αιτήσεώς σας και αποστέλλονται όπως πάντα με ACS χρεώσει του κατόχου ( 5 € ). Όλες οι αιτήσεις για βεβαιώσεις που αφορούν στην Υπηρεσία εξετάσεων γίνονται ηλεκτρονικά στο examens@ifa.gr

 

Α. Μεταφράσεις / Επικυρώσεις διπλωμάτων Γαλλικής γλώσσας DELF – DALF – SORBONNE :

α. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο:

Προσέρχεστε με το πρωτότυπο δίπλωμα και καταθέτετε μια φωτοτυπία στην Υπηρεσία Εγγραφών του Γαλλικού Ινστιτούτου και πληρώνετε το αναλογούν ποσό στο ταμείο.

β. Μέσω ταχυδρομείου:

Αποστέλλετε μια φωτοτυπία του διπλώματός σας συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόδειξη τραπέζης (Εθνική Τράπεζα – αριθμός λογαριασμού: IBAN: GR45 0110 0800 0000 0800 0152 374. Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η αιτιολογία της κατάθεσης: TRAD + ονοματεπώνυμο).

1. Μεταφράσεις διπλωμάτων :

20€ για τρία πρωτότυπα

Πέραν των τριών αντιτύπων, 1€ ανά αντίγραφο.

Επίδοση : 3 εργάσιμες ημέρες

2. Επικυρωμένο αντίγραφο:

1 αντίγραφο = 5€
Πέραν του ενός αντιγράφου = 1€ ανά αντίγραφο

Επίδοση : αυθημερόν

Αξιοσημείωτο : Οι φωτοτυπίες (για μετάφραση ή επικύρωση διπλώματος) γίνονται από μας χωρίς οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους σας με επίδειξη του πρωτότυπου διπλώματος.

Β. Μεταφράσεις διπλωμάτων / Βεβαιώσεων / Πιστοποιητικά για εγγραφή σε Γαλλόφωνα Πανεπιστήμια (Ελληνικά-Γαλλικά) ή Γαλλικά-Ελληνικά για τις Ελληνικές Υπηρεσίες

α. Στο Γαλλικό Ινστιτούτο:
Καταθέτετε μια επικυρωμένη φωτοτυπία των εγγράφων στην Υπηρεσία Εγγραφών του Γαλλικού Ινστιτούτου και πληρώνετε το αναλογούν ποσό στο ταμείο.

β. Μέσω ταχυδρομείου:
Αποστέλλετε επικυρωμένη φωτοτυπία του διπλώματός σας συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόδειξη τραπέζης (Εθνική Τράπεζα – αριθμός λογαριασμού : IBAN: GR45 0110 0800 0000 0800 0152 374. Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η αιτιολογία της κατάθεσης: TRAD + ονοματεπώνυμο)

* Παρακαλούμε όπως γράψετε όνομα και επίθετο στα λατινικά όπως αυτά αναγράφονται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο σας.

Καταβάλλετε για:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα : 20€
2. Απολυτήριο : 20€
3. Αναλυτική βαθμολογία / Συστατικές επιστολές: 30€
4. Βαθμολογία ανά σχολικό έτος :20€
6. Βεβαιώσεις : 20€
7. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών / Παράρτημα διπλώματος : 50€

Επίδοση : 10 εργάσιμες ημέρες