Χρήσιμες Πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Διεύθυνση Μαθημάτων και Σπουδών
Τηλ: 210 33 98 323 | cours@ifg.gr

Υποδοχή κοινού:
Δευτέρα - Πέμπτη: 10.00 - 18:30
Παρασκευή:10:00 - 17:00
Σάββατο: 09:00 - 15:00

Τηλ: 210 33 98 323 | cours@ifg.gr