ΓΙΑΤΙ ΓΑΛΛΙΚΑ

Μία νέα σχολική χρονιά με νέο υλικό προώθησης της γαλλικής γλώσσας

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Για να συνοδέψει την πρώτη επαφή σας με τους νέους μαθητές σας, το Τμήμα εκπαιδευτικής συνεργασίας θέτει στη διάθεσή σας δύο νέα εργαλεία:

- ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα με ένα κρυπτόλεξο στα γαλλικά και ένα κουίζ στα ελληνικά για να ενημερώσετε, με διασκεδαστικό τρόπο, γονείς και μαθητές για την θέση των γαλλικών συγκριτικά με άλλες ξένες γλώσσες και να αναδείξετε την γαλλοφωνία.

- ένα δίγλωσσο σελιδοδείκτη

Για να παραγγείλετε το υλικό για τους μαθητές σας, επικοινωνήστε με το Τμήμα εκπαιδευτικής συνεργασίας: sce@ifa.gr

je parle francais

S U D T I O J E O Z F V Y  
E T T E V E R C P L U T Z  
E A X X N V U D W L G E Ç  
G B Q V U Z P H O Q U E O  
A C N Y K B T N O H T O K  
E C E P M A C O P P I H P  
B E N I D R A S F T V M M  
A A A Ç R F L E O U K Y U  
R L D V N O S S I O P V T  
C B C O Q U I L L A G E Ç  
E N I E L A B Z U R I P D  
K V G R C E X S E I C H E  
D A U P H I N Q S H O M L  

(Une)BALEINE (Un)COQUILLAGE(Un)CRABE

(Une)CREVETTE (Un)DAUPHIN

(Un)HIPPOCAMPE (Un)PHOQUE

(Un)POISSON
(Un)POULPE
(Une)SARDINE
(Une)SEICHE
(Un)THON

Η Γαλλοφωνία σε ερωτήσεις– Σωστές απαντήσεις

  1. – a
  2. – a
  3. – c
  4. – c

je parle francais

regle

ΓΙΑΤΙ ΓΑΛΛΙΚΑ

Επιπλέον, μιλάω γαλλικά

je parle francais

Για να ενεργοποιήσετε τους υποτίτλους, πατήστε το κουμπί CC