Αποτελέσματα DELF-DALF/SORBONNE Μαΐου 2018

Τα αποτελέσματα αναρτώνται βάσει κωδικού υποψηφίου ή κέντρου εγγραφής. Ο κάθε υποψήφιος πληκτρολογεί τον 12ψήφιο κωδικό του καθώς και το επίθετό του. Τα κέντρα γλωσσών/σχολεία, πληκτρολογούν τον κωδικό τους  καθώς και τον κωδικό πρόσβασης.  Οποιαδήποτε ένσταση επί του αποτελέσματος των εξετάσεων DELF – DALF γίνεται αποδεκτή εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του κανονισμού και αποσταλεί ηλεκτρονικά στο examens@ifa.gr  το αργότερο έως τις 19 τρέχοντος. (ιδέ κανονισμό εξετάσεων).

Αποτελέσματα Sorbonne Μαΐου 2018
Δεν γίνονται αποδεκτές αιτήσεις αναθεώρησης γι’ αυτές τις εξετάσεις.

Αποτελέσματα DELF/DALF      Αποτελέσματα Sorbonne