ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ


Οι σπουδές αρχιτεκτονικής στη Γαλλία πραγματοποιούνται σε Σχολές Αρχιτεκτόνων ( ENSA : Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture ) που υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Υπάρχουν 20 δημόσιες Σχολές Αρχιτεκτόνων στη Γαλλία.
www.archi.fr/ECOLES/
Δύο ακόμα Σχολές χορηγούν πτυχίο που αναγνωρίζεται ως ισότιμο :
- Η δημόσια Σχολή Μηχανικών (INSA) του Στρασβούργου :
www.insa-strasbourg.fr
- Η ιδιωτική Σχολή Αρχιτεκτόνων ESA (Ecole Spéciale d’Architecture) :
www.esa-paris.fr

Οι σπουδές αρχιτεκτονικής εντάσσονται πλέον στο σχήμα ευρωπαϊκής εναρμόνισης ( LMD ) με βάση τους 3 τίτλους :
- Licence : Πτυχίο
- Master : Μεταπτυχιακό
- Doctorat : Διδακτορικό

Ο πρώτος κύκλος σπουδών διάρκειας 3 ετών, οδηγεί στο Πτυχίο Σπουδών Αρχιτεκτονικής, παρέχοντας τη βαθμίδα της Licence.
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών διάρκειας 2 ετών, οδηγεί στο Κρατικό Πτυχίο Αρχιτεκτονικής, παρέχοντας τη βαθμίδα του Master.

Ο κάτοχος του Πτυχίου Aρχιτεκτονικής μπορεί να εμπλουτίσει τις σπουδές του επιλέγοντας να συνεχίσει με :
- ένα τρίτο κύκλο σπουδών διάρκειας 3 ετών με σκοπό την απόκτηση Διδακτορικού στην Αρχιτεκτονική
- ένα 6ο έτος σπουδών με σκοπό την απόκτηση πτυχίου ειδίκευσης και εμπεριστατωμένων σπουδών στην αρχιτεκτονική (DSA)
- το HMONP Δικαιοδοσία του κατόχου Κρατικού Πτυχίου Αρχιτεκτονικής να ασκεί επ’ονόματί του την διεύθυνση έργων.
-ένα Master (2) σε πανεπιστήμιο
http://www.campusfrance.org/fria1004/lm/master.html

Πώς μπορείτε να εισαχθείτε σε μία Σχολή Αρχιτεκτονικής ;

Πρέπει να κάνετε αίτηση στην ιστοσελίδα
http://www.admission-postbac.fr

Από 20 Ιανουαρίου μέχρι 20 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της Γ' Λυκείου.
Σ’ αυτή την on line αίτηση , θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε με σειρά προτίμησης, έως 12 σχολές.
Αφού θα έχετε συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση, θα πρέπει να αποστείλετε σε κάθε Σχολή που θα έχετε κάνει αίτηση, τα απαιτούμενα έγγραφα που είναι συνήθως τα εξής :

1.Βαθμολογία των τριών τάξεων του Λυκείου

2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως η πιστοποιητικό γεννήσεως
-->  μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Γαλλικό Ινστιτούτο

3. Βιογραφικό σημείωμα (CV)

4. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής : το επίπεδο B2 είναι το ελάχιστο απαιτούμενο (επικυρωμένη φωτοτυπία του διπλώματος από τη Γαλλική Πρεσβεία-Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών)

5. Επιστολή στα γαλλικά στην οποία θα αναπτύσσετε τους λόγους για τους οποίους θέλετε να σπουδάσετε αρχιτεκτονική στη Γαλλία (Lettre de motivation).

Παράλληλα, κάθε Σχολή μπορεί να έχει ορισμένες ξεχωριστές απαιτήσεις όπως: συνέντευξη , portfolio, κλπ…