ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μεταπτυχιακές σπουδές (Μaster) στη Γαλλία :


Στη Γαλλία, ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών διαρκεί 2 έτη (Μ1 και Μ2). Οι Έλληνες φοιτητές οι οποίοι είναι κάτοχοι ενός πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, ο οποίος αντιστοιχεί σε 4 έτη σπουδών (Bac+4), μπορούν γενικά να εισαχθούν στο 2ο έτος του Μάστερ (M2), εφόσον βέβαια πρόκειται για τον ίδιο τομέα σπουδών.

Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε μεταξύ του Μάστερ Ερευνητικής Κατεύθυνσης (Master recherche) και του Μάστερ Επαγγελματικής Κατεύθυνσης (Master professionnel).

Στόχος του Μάστερ Ερευνητικής Κατεύθυνσης είναι η σύνταξη διπλωματικής εργασίας ως αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου.

Το Μάστερ Επαγγελματικής Κατεύθυνσης συνδέεται περισσότερο με τον εργασιακό τομέα και περιλαμβάνει πρακτική άσκηση.

Ποιά διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε;

 

Αφού επιλέξετε πολλά Μ2, επισκέπτεστε την ιστοσελίδα των πανεπιστημίων και φορτώνετε την "Demande d’admission et de validation des études supérieures en vue d’une 2ème année de Master" (αίτηση αποδοχής και ακαδημαϊκής αναγνώρισης με σκοπό την εισαγωγή στο 2ο έτος του Μάστερ). Τη συμπληρώνετε και την αποστέλλετε μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα :


- αναλυτική βαθμολογία από το πανεπιστήμιο

- τίτλο σπουδών (αν τον έχετε ήδη αποκτήσει)

και σε περίπτωση που θα σας ζητηθούν:

- απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικό γεννήσεως

- απολυτήριο Λυκείου

→ μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

- βιογραφικό σημείωμα (CV)

-lettre de motivation: επιστολή στην οποία εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους επιλέγετε το εν λόγω μεταπτυχιακό. Η επιστολή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να γίνετε δεκτοί σε κάποιο πανεπιστήμιο.

Είναι επίσης πιθανό να σας ζητήσουν να παρουσιάσετε τα ερευνητικά σας σχέδια, αν έχετε επιλέξει ένα Μάστερ Ερευνητικής Κατεύθυνσης, ή τα σχέδιά σας για την πρακτική άσκηση, αν έχετε επιλέξει ένα Μάστερ Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.

Ο γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας σας δεν παίζει καθοριστικό ρόλο για την αποδοχή σας. Το πανεπιστήμιο θα λάβει υπόψη τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε αυτή την κατεύθυνση στη Γαλλία, το σχέδιό σας, κάθε σχετική με το αντικείμενο σπουδών σας δραστηριότητα, την επαγγελματική σας εμπειρία, τη συμμετοχή σας σε προγράμματα ανταλλαγής (Erasmus) και πρακτικής άσκησης ή σε σεμινάρια.

Θα πρέπει επίσης να προσκομίσετε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής. Όσον αφορά το επίπεδο της γλώσσας που απαιτείται, αυτό ποικίλλει ανάλογα με το πανεπιστήμιο. Γενικά, ζητείται γνώση των γαλλικών σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που γνωρίζετε γαλλικά αλλά δεν διαθέτετε κάποιο πτυχίο, μπορείτε να δώσετε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ένα τεστ γνώσεων (TCF, TEF), το οποίο γίνεται αποδεκτό από τα γαλλικά πανεπιστήμια.

Καλό θα ήταν να στείλετε τις αιτήσεις σας σε πολλά πανεπιστήμια, καθώς η είσοδος στο Μ2 ποτέ δεν είναι εξασφαλισμένη επειδή τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών σε M2 είναι αυστηρά.


 

Πότε να ξεκινήσετε την διαδικασία;

Οι ημερομηνίες για την καταβολή των dossiers de candidature διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Συνήθως γίνεται από Μάρτιο μέχρι Ιούνιο.


Σπουδές στη Γαλλία: τι κόστος ζωής να υπολογίσετε;

Τα γαλλικά πανεπιστήμια είναι δημόσια, οπότε δε χρειάζεται να καταβάλετε δίδακτρα, παρά μόνο το κόστος εγγραφής το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 256 ευρώ ετησίως για μεταπτυχιακές σπουδές.
Όσον αφορά τη στέγαση, μπορείτε να κάνετε αίτηση από 15/1 μέχρι 15/4 σε μια δημόσια πανεπιστημιακή εστία (www.cnous.fr), εκτός από το Παρίσι, όπου ο αριθμός των θέσεων είναι πάρα πολύ περιορισμένος σε σχέση με τη ζήτηση.

Μπορείτε εντούτοις να απευθυνθείτε στις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες (www.adele.org).
Επωφεληθείτε από τα επιδόματα στέγασης που προσφέρει το γαλλικό κράτος στους φοιτητές (προσωπικό επίδομα στέγασης-APL, επίδομα κοινωνικής στέγασης-ALS).
Παράλληλα, θα έχετε τη δυνατότητα να γευματίζετε στις πανεπιστημιακές λέσχες.
Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, δεδομένων των φοιτητικών εκπτώσεων σε πολλές περιπτώσεις, το μηνιαίο κόστος ζωής υπολογίζεται κατά μέσο όρο μεταξύ 800 ευρώ στην επαρχία και 1.200 ευρώ στο Παρίσι.

 

Πλήρης λίστα όλων των Πανεπιστημίων :

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites.html

Μηχανή αναζήτησης για να επιλέξετε το μεταπτυχιακό που θέλετε :

http://www.grece.campusfrance.org/

→ Βρείτε το πρόγραμμα σπουδών σας

Εξετάσεις εισαγωγής στην 4η χρονιά του C.E.F.T.P. (D.U. – Master 1 και Master 2 του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου

Εγγραφές στις εξετάσεις: Έως Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

Γραπτές εξετάσεις : Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012
Πρωί : 1) 09.30 - 10.30 : Traduction Français - Grec
2) 11.00 - 12.00 : Traduction Grec - Français
Απόγευμα : 1) 13.30 - 14.30 : Traduction 2ème langue étrangère - Grec *
2) 15.00 - 16.00 : Traduction Grec - 2ème langue étrangère
3) 16.30 - 18.00 : Langue française

Προφορικές Εξετάσεις : 28 Ιουνίου 2012
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Με την παραλαβή των αποτελεσμάτων από το Πανεπιστήμιο του
Στρασβούργου

Τιμή: 80 €
Επικοινωνία: Σοφία Μελά, cours@ifa.gr, 210 3398693, 210 3398664

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στα πλαίσια της διμερούς πανεπιστημιακής συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας, ελληνικά και γαλλικά Πανεπιστήμια έλαβαν πριν από λίγα χρόνια την πρωτοβουλία για τη δημιουργία Κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε διάφορους τομείς. Τα κοινά αυτά ΠΜΣ δέχονται περιορισμένο αριθμό φοιτητών και απονέμουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) που αναγνωρίζεται τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Γαλλία. Τα ελληνογαλλικά ΠΜΣ που θα δεχθούν φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 είναι τα κάτωθι:

 

Διαβάστε Περισσότερα

Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Διακυβέρνησης και Διοίκησης (MEGA) της ΕΝΑ

BANNERMASTEREUROPEEN

Υποβολή υποψηφιοτήτων για την 7η χρονιά λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Διακυβέρνησης και Διοίκησης (MEGA) της ΕΝΑ

Το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Διακυβέρνησης και Διοίκησης (MEGA) είναι ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα που τέθηκε σε λειτουργία από τη γαλλική και τη γερμανική κυβέρνηση. Απευθύνεται σε νέους που είναι στελέχη της διοίκησης της Γαλλίας, της Γερμανίας ή άλλης ευρωπαϊκής χώρας (κράτη μέλη της Ε.Ε., χώρες υποψήφιες για ένταξη στην Ε.Ε., κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών [ΕΖΕΣ], ή χώρες που έχουν προοπτική να ενταχθούν στην Ε.Ε.). Το πρόγραμμα MEGA μπορούν να το παρακολουθήσουν εξίσου στελέχη των ευρωπαϊκών οργάνων και του ιδιωτικού τομέα.

Συμμετέχουν διάφοροι κυβερνητικοί και ακαδημαϊκοί εταίροι:
-από γαλλικής πλευράς : η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ENA), το Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon-Sorbonne, Το Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού/Sciences po Paris
-από γερμανικής πλευράς: η Ομοσπονδιακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών, το Πανεπιστήμιο του Potsdam και το Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου.

Η εκπαίδευση οργανώνεται σε 4 ενότητες:
•Οκτώβρης-Δεκέμβρης 2011: πρώτη ενότητα στο Παρίσι (ENA + συνεργάτες)
•Ιανουάριος-Μάρτιος 2012: ενότητα πρακτικής άσκησης (στη γερμανική ή γαλλική διοίκηση, ή σε ευρωπαϊκά όργανα ή σε διεθνείς οργανισμούς)
•Απρίλιος-Ιούλιος 2012: ενότητα εμβάθυνσης στο Βερολίνο
•Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012: σύνταξης της διπλωματικής εργασίας

Έξοδα εγγραφής: 10.000 €
Οι υποψήφιοι που προέρχονται από κράτη μέλη ή παρατηρητές της Γαλλοφωνίας μπορούν να κάνουν αίτηση για υποτροφία από τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας (OIF)

Κατάθεση υποψηφιοτήτων: καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 14η Μαΐου 2011

Περισσότερες πληροφορίες στο www.ena.fr/mega ή στο www.mega-master.eu

Επικοινωνία:
M. Fabrice LARAT, Directeur adjoint de la formation en charge des Masters
0033 (0)3 69 20 48 60
fabrice.larat@ena.fr

Το Sciences Po προτείνει δύο γαλλο-γερμανόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα

 

SciencesPo

Διπλό γαλλο-γερμανικό Master: Politikwissenschaft-Affaires Internationales

Με το διπλό πτυχίο του γαλλο-γερμανικού μεταπτυχιακού στις πολιτικές επιστήμες - Ευρωπαϊκές Υποθέσεις / Διεθνείς Υποθέσεις, το Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) και το Institut Otto-Suhr de la Freie Universität Berlin (FUB) προσφέρουν ένα διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου.

Περισσότερες πληροφορίες (PDF fr/all)

Επικοινωνία και πληροφορίες
Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po)
Centre Europe
M. Stefan Seiler, International Relations Manager
13, rue de l’Université
75007 Paris
Ηλ. διεύθυνση: stefan.seiler@sciences-po.fr
Τηλ: + 33 1 45 49 76 08
Φαξ: + 33 1 45 49 76 12


Διπλό Πτυχίο στις Διεθνείς Υποθέσεις : Sciences Po Paris – Saint Gall (Ελβετία)

Το Διπλό Πτυχίο στις Διεθνείς Υποθέσεις από το Sciences Po Paris και το Πανεπιστήμιο του Saint Gall στην Ελβετία προσφέρει στους φοιτητές τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν σημαντικά επαγγελματικά προσόντα βασισμένα σε μια διεπιστημονική εκπαίδευση. Μέσα σε μόνο δύο χρόνια, οι φοιτητές του Διπλού Πτυχίου μπορούν να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα από δύο εξαίρετα Ιδρύματα, που είναι και τα δύο μέλη της APSIA (Association of Professional Schools of International Affairs).

Περισσότερες πληροφορίες (PDF fr/all)

Επικοινωνία
Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po)
M. Stefan Seiler, DAIE - Centre Europe
13, rue de l'Université, F-75007 Paris
stefan.seiler@sciences-po.fr
+33 (0)1 45 49 76 08
  • 1
  • 2