Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

RvCampusFrΚύκλος «Τα Rendez-Vous Campus France»

29.11.2017, 17.00' | Auditorium - IFG

Η οργάνωση των σπουδών στη Γαλλία
Η αναζήτηση του προγράμματος σπουδών
Οι διαδικασίες εισαγωγής
Τα προγράμματα υποτροφιών
Η φοιτητική ζωή στη Γαλλία

Ζωντανή μετάδοση: https://www.facebook.com/institutfrancaisdegrece/videos/10155465968723935/

Σπουδάζοντας στη Γαλλία, οι φοιτητές επωφελούνται από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που είναι ταυτόχρονα πλούσιο, πολυμορφικό και με μεγάλες επιδόσεις: 73 πανεπιστήμια, πάνω από 200 σχολές μηχανικών, 150 εμπορικές σχολές και σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, 120 δημόσιες ανώτατες σχολές τέχνης, 20 σχολές αρχιτεκτονικής, και άλλα 3.000 εξειδικευμένα ανώτατα ιδρύματα, σχολές και ινστιτούτα.

Άλλωστε, η πιο πρόσφατη καινοτομία της ανώτατης γαλλικής εκπαίδευσης δεν θα μπορούσε παρά να προσελκύσει όλο και περισσότερους αλλοδαπούς φοιτητές: Δεν είναι πλέον απαραίτητη η γνώση της γαλλικής γλώσσας για την πραγματοποίηση σπουδών στη Γαλλία, καθώς πάνω από 1.000 προγράμματα σπουδών διδάσκονται στα αγγλικά σε όλους τους επιστημονικούς τομείς.

Σπουδάζοντας στη Γαλλία, ζεις επίσης σε μία χώρα που ασχολείται με τη νεολαία και επενδύει σημαντικά στην ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Το γαλλικό κράτος αναλαμβάνει απευθείας ένα σημαντικό μέρος του πραγματικού κόστους των σπουδών κάθε φοιτητή (πάνω από 11.000 ευρώ κάθε χρόνο ανά φοιτητή). Αυτός ο εθνικός μηχανισμός επιτρέπει τη διατήρηση του κόστους εγγραφής σε ένα από τα κατώτερα επίπεδα σε όλο τον κόσμο.

Όπως σε όλες τις συναντήσεις του CampusFrance, τον λόγο θα λάβουν επίσης οι έλληνες φοιτητές που έχουν ήδη βιώσει την εμπειρία των σπουδών στη Γαλλία, και επιθυμούν να τη μοιραστούν με το κοινό. Οι Alumni θα διηγηθούν πώς βίωσαν την περιπέτεια των σπουδών στη Γαλλία και το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να τους κάνει ερωτήσεις.

Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες: athenes@campusfrance.org