Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης (BGF)

  • Οι υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης (BGF), αφορούν μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου master 2, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου.
  • Οι υποτροφίες της Γαλλικής Πρεσβείας και του INRIA, του γαλλικού Εθνικού ινστιτούτου έρευνας στον τομέα της ψηφιακής επιστήμης και τεχνολογίας, αφορούν μόνον ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου master 2 του πανεπιστημίου Nice Sophia Antipolis (προσεχώς θα αναρτηθούν πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας).

Διάρκεια υποτροφίας: 10 μήνες

Μηνιαίο ποσό της υποτροφίας: Ο υπότροφος λαμβάνει 767€ καθαρά το μήνα (αφού έχει πρώτα ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό στη Γαλλία).

Συμπληρωματικές παροχές

  • Επίδομα σπουδών ύψους 700€ που θα κατατεθεί εφάπαξ στην αρχή της διαμονής.
  • Απαλλαγή από το κόστος εγγραφής στα γαλλικά Πανεπιστήμια.
  • Δωρεάν κοινωνική ασφάλιση.
  • Επιστροφή ενός ποσού ύψους έως και 264€ για την υποχρεωτική υπαγωγή σε ένα φοιτητικό Ταμείο επικουρικής ασφάλισης
  • Προτεραιότητα πρόσβασης σε μια φοιτητική εστία CROUS, υπό την επιφύλαξη των διαθέσιμων θέσεων. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να μείνετε σε μια ιδιωτική κατοικία της επιλογής σας. Και στις δύο περιπτώσεις, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ένα επίδομα στέγασης.
  • Τα ταξίδια μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας δεν καλύπτονται, αλλά το κόστος μεταφοράς μεταξύ του πλησιέστερου στην περιοχή φοίτησης αεροδρομίου και της πόλης φοίτησης ενδέχεται να επιστραφεί.

Χρονοδιάγραμμα 2017:

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων 14 Φεβρουαρίου 2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων 9 Μαΐου 2017
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προεπιλογής* 25 Μαΐου 2017
Συνεντεύξεις επιλογής Από 6 έως 9 Ιουνίου 2017 στην Αθήνα
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής ** 19 Ιουνίου 2017

* Η Υπηρεσία Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας θα επικοινωνήσει με τους προεπιλεγμένους φοιτητές, προκειμένου να τους ενημερώσει για την ημερομηνία και την ώρα της συνέντευξής τους.

Αν δεν έχετε ειδοποιηθεί μέχρι τις 2 Ιουνίου, αυτό σημαίνει ότι η υποψηφιότητά σας δεν προκρίθηκε στη 2η φάση της επιλογής. Δεν θα αποσταλεί κανένα μήνυμα στους φοιτητές που δεν επιλέχτηκαν.

** Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ηλεκτρονικά σε αυτή την ιστοσελίδα, και όχι τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς.

 

Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων:

Ο υποψήφιος θα πρέπει αρχικά να απευθυνθεί στο γαλλικό Πανεπιστήμιο ή Σχολή που τον ενδιαφέρει και να υποβάλει αίτηση εισαγωγής σ’ ένα ή περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Στη συνέχεια, ο φοιτητής υποβάλλει την αίτηση υποτροφίας του, χωρίς να περιμένει την απάντηση του γαλλικού Ιδρύματος, συμπληρώνοντας τη “Φόρμα υποψηφιότητας 2017″ μέσω υπολογιστή, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Η φόρμα συμπληρώνεται στα γαλλικά. Συμπληρώνεται στα αγγλικά, μόνο σε περίπτωση που υποβάλλετε υποψηφιότητα σε ένα ή περισσότερα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Οι υποψήφιοι θα λάβουν επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι ο φάκελός τους έχει παραληφθεί.

Εάν συναντήσετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

bourses@ifa.gr

Δεν θα δοθούν πληροφορίες μέσω τηλεφώνου.