Η επιστήμη και η καινοτομία στην υπηρεσία της διαχείρισης των φυσικών κίνδυνων

RISQUES_NATURELSΣε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κύκλος «Η νεολαία που καινοτομεί» - Αναπτύσσοντας την οικονομία της ευημερίας

10.10.2019, 18.30 ́ | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο - Πολυτεχνική Σχολή, Θεσσαλονίκη

δελτιο τυπου