Κύκλος «Ciné-club» | Κάτω απ’ τον ήλιο του Σατανά - του Maurice Pialat (1987)