Επαγγελματικά γαλλικά

Προετοιμασία εξετάσεων του CCI Paris-Ile-de-France | B2-C2

Συμπληρωματικό πρόγραμμα του εργαστηρίου "Γαλλικά των επιχειρήσεων" που ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2019. Ανοιχτό σε όλους, είτε έχετε παρακολουθήσει το εργαστήρι "Γαλλικά των επιχειρήσεων"  είτε όχι.

Επίπεδο

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

B2-C2

Πέμπτη
18.30 - 21.30

15 ώρες

19.03.2020

04.06.2020

160€

 

Νομικά γαλλικά | B2 - C2 | Φοιτητές Νομικής & Επαγγελματίες

Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές Νομικής ή επαγγελματίες του νομικού κλάδου, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε ιδιωτικό, δημόσιο και διεθνές δίκαιο. Θα είστε σε θέση να διαχειριστείτε τις ουσιώδεις δομές της γλώσσας, να αποκτήσετε ένα διευρυμένο νομικό λεξιλόγιο και να χρησιμοποιείτε κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας, σημαντικές σε κοινωνικές και επαγγελματικές περιστάσεις. Αυτό το μάθημα προετοιμάζει για την εισαγωγή σε Master 1 και 2 δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Επίπεδο

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

B2-C2

Τρίτη & Παρασκευή
18.00 - 21.00

60 ώρες

18.02.2020

05.05.2020

610€


Ιατρικά γαλλικά | B2 - C2

Απευθύνεται σε φοιτητές που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε γαλλόφωνη χώρα ή σε επαγγελματίες στον τομέα της υγείας που συνεργάζονται με το εξωτερικό. Επικεντρωνόμαστε στη σχέση ασθενή-ιατρού, στην ιατρική ορολογία, στον ιατρικό φάκελο, στη διάγνωση και στην ιατρική επικαιρότητα. Εντατική προετοιμάσια ECN (Epreuves Classantes Nationales).

Επίπεδο

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

B2-C2

Παρασκευή
18.30 - 21.30

36 ώρες

21.02.2020

05.06.2020

370€

 

Eξειδικευμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα για καθηγητές της γαλλικής ως ξένη γλώσσα

Απευθύνεται σε όλους τους καθηγητές γαλλικής που έχουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (πιστοποιημένες ή όχι).

Στόχοι:

- Παρουσίαση της θεωρίας των μαθησιακών δυσκολιών-Δυσλεξία
- Ανακάλυψη των λειτουργιών της μνήμης.
- Διαχείριση του άγχους που κυριεύει τους μαθητές που ξεχνούν συνεχώς, η ικανότητα να τους βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσουν τη μνήμη τους, αλλά παράλληλα η διαχείριση γονέων.
- Εφαρμογή της μεθόδου διδασκαλίας της γαλλικής ως ξένης γλώσσας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Πρόγραμμα:


Μέρα 1η:

2 ώρες ορολογία / διαδικασία της μνήμης

Μέρα 2η: 
4 ώρες όπου προσαρμόζετε τις μεθόδους διδασκαλίας των καθηγητών / προτεινόμενες δραστηριότητες

Μέρα 3η (λίγους μήνες μετά από τις πρώτες 6 ώρες επιμόρφωσης) :
3 ώρες στρογγυλή τράπεζα, ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών.

Διάρκεια προγράμματος : 9 ώρες

Επίπεδο

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

B2 - C2

Παρασκευή
18.00 - 21.00

9 ώρες

21.02.2020

29.05.2020

90€

 

Σημείωση: Ετήσια έξοδα φακέλου (ακαδημαϊκό έτος) ανά μαθητή: 30€
Εξαιρούνται: "Προετοιμασία εξετάσεων του CCI Paris-Ile-de-France " και " Eξιδεικευμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα για καθηγητές της γαλλικής ως ξένη γλώσσα")

Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και το ημερολόγιο αυτών των προγραμμάτων:
Σοφία Μελά smela@ifa.gr | 210 33 98 693 -323

Heel Shoes Boat Shoes