Επαγγελματικά γαλλικά

Γαλλικά των επιχειρήσεων | B2 - C2

Faites vos affaires en français ! Θα μάθετε να εκφράζεστε με άνεση στα γαλλικά σε επαγγελματικό επίπεδο, στις δημόσιες, διοικητικές, εμπορικές σχέσεις της επιχείρησης και του τουρισμού. Θα επικοινωνείτε για τα περισσότερα θέματα, λαμβάνοντας υπόψιν τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς κανόνες, καθώς και τις ιεραρχικές οριοθετήσεις που χρησιμοποιούνται σε γαλλόφωνο περιβάλλον.
Στο τέλος του μαθήματος, θα προταθεί ένα συμπληρωματικό εργαστήρι το οποίο θα προετοιμάσει τους μαθητές που ενδιαφέρονται να παραστούν στις εξετάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Paris Ile-de-France (CCIP), που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο του 2020.

Επίπεδο

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

από B2
έως C2

Πέμπτη
18.30 - 21.30

60 ώρες

17.10.2019

12.03.2020

610€

 

Νομικά γαλλικά | B2 - C2 | Φοιτητές νομικής & επαγγελματίες

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές νομικής ή επαγγελματίες του νομικού κλάδου, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε ιδιωτικό, δημόσιο και διεθνές δίκαιο. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τις ουσιώδεις δομές της γλώσσας, να αποκτήσουν ένα διευρυμένο νομικό λεξιλόγιο και να χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας, σημαντικές σε κοινωνικές και επαγγελματικές περιστάσεις. Το μάθημα προετοιμάζει για την εισαγωγή σε Master 1 και 2 δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Επίπεδο

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

B2-C2

Τρίτη
18.00 - 21.00

60 ώρες

15.10.2019

20.12.2019

610€


Ιατρικά γαλλικά | B2 - C2

Απευθύνεται σε φοιτητές που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε γαλλόφωνη χώρα ή σε επαγγελματίες στον τομέα της υγείας που συνεργάζονται με το εξωτερικό. Επικεντρωνόμαστε στη σχέση ασθενή-ιατρού, στην ιατρική ορολογία, στον ιατρικό φάκελο, στη διάγνωση και στην ιατρική επικαιρότητα

Επίπεδο

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

B2-C2

Παρασκευή
18.30 - 21.30

75 ώρες

18.10.2019

08.06.2020

610€

 

Master 1 & 2 FLE/FLS/FOS - Université d'Artois

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σας δίνει την ευκαιρία να εγγραφείτε στο Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών Master 1 ή/και Master 2 του FLE/FLS/FOS του université d'Artois εξ'αποστάσεως. Η επικοινωνία µε τους καθηγητές γίνεται µέσω τηλεδιασκέψεων. Κάθε φοιτητής επωφελείται από προσωπική υποστήριξη έως και την εκπόνηση της διπλωµατικής του εργασίας.

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

1 ή/και 2 ακαδημαϊκά έτη

28.10.2019

Οκτώβριος 2020

2400€


Eξειδικευμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα για καθηγητές της γαλλικής ως ξένη γλώσσα

Απευθύνεται σε όλους τους καθηγητές γαλλικής που έχουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (πιστοποιημένες ή όχι).

Στόχοι:

- Παρουσίαση της θεωρίας των μαθησιακών δυσκολιών-Δυσλεξία
- Ανακάλυψη των λειτουργιών της μνήμης.
- Διαχείρηση του άγχους που κυριεύει τους μαθητές που ξεχνούν συνεχώς και παράλληλα η διαχείριση γονέων.
- Εφαρμογή της μεθόδου διδασκαλίας της γαλλικής ως ξένης γλώσσας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Πρόγραμμα:

Μέρα 1η:
2 ώρες ορολογία / διαδικασία της μνήμης
4 ώρες για την προσαρμογή στις μεθόδους διδασκαλίας των καθηγητών και προτεινόμενες δραστηριότητες.
Μέρα 2η (6 μήνες περίπου μετά από τη μέρα 1η):
3 ώρες στρογγυλή τράπεζα, ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών.
Διάρκεια προγράμματος: 9 ώρες.

Επίπεδο

Ημέρα και ώρα

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

Τιμή

B2 - C2

Παρασκευή
18.00 - 21.00

9 ώρες

1η Νοεμβρίου 2019

Μάιος 2020

90€

 

Σημείωση: Ετήσια έξοδα φακέλου (ακαδημαϊκό έτος) ανά μαθητή: 30€.
Εξαιρείται το επιμορφωτικό πρόγραμμα για καθηγητές.

Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και το ημερολόγιο αυτών των προγραμμάτων: Σοφία Μελά smela@ifa.gr | 210 33 98 693 -323