ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ CEDS - Κέντρο Διπλωµατικών και Στρατηγικών Σπουδών

Ο στόχος αυτού του µοναδικού στην Ευρώπη εξειδικευµένου κύκλου σπουδών, είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες της τελειοποίησης και της επικαιροποίησης των γνώσεων των ανώτερων στελεχών της διεθνούς δηµόσιας διοίκησης, των διπλωµατών, των στρατιωτικών και των ιθυνόντων. Διάρκεια προγράµµατος: 80 ώρες. Μαθήµατα γεωπολιτικής, διεθνούς δικαίου, διεθνούς οικονοµίας και εµπορίου και µεγάλες στρατηγικές προκλήσεις.

Δευτέρα - Τετάρτη 17.30'- 20.30'

Έναρξη: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 | ΤΙΜΗ: 1794€/ΕΤΟΣ


MASTER 1 & 2 FLE/FLS/FOS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ARTOIS

Από το 2009, το Πανεπιστήµιο του Artois σας προτείνει ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στον τοµέα της διδακτικής (Master 1 & 2 FLE/FLS/FOS) σε συνεργασία µε το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος, το οποίο σας προσφέρει τη δυνατότητα να εγγραφείτε. Κάθε µήνα οργανώνεται από τους καθηγητές του Πανεπιστηµίου µία συνάντηση µέσω τηλεδιάσκεψης. Οι συναντήσεις αυτές συµπληρώνουν την εργασία των σπουδαστών στην διαδραστική πλατφόρµα.

Έναρξη: 30.10.2017 | ΤΙΜΗ: 2.400€ /ΕΤΟΣ


Πληροφορίες για το πρόγραµµα και το περιεχόµενο : Σοφία Μελά

smela@ifa.gr | 210 33 98 693 | Σίνα 31, Αθήνα | ifa@ifa.gr