ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

MASTER 1 & 2 FLE / FLS / FOS - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ARTOIS

Από το 2009 το Πανεπιστήµιο του Artois σας προτείνει ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στον τοµέα της διδακτικής (Master 1 & 2 FLE / FLS / FOS) σε συνεργασία µε το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το οποίο σας προσφέρει τη δυνατότητα να εγγραφείτε στο πρόγραµµα. Κάθε µήνα οργανώνεται από τους καθηγητές του πανεπιστηµίου µία συνάντηση µέσω εικονοδιάσκεψης. Οι συναντήσεις αυτές συµπληρώνουν την εργασία των σπουδαστών στη διαδραστική πλατφόρµα.

Έναρξη: τέλος Οκτωβρίου 2017

Πληροφορίες για το πρόγραµµα και τις ηµεροµηνίες:
Σοφία Μελά (smela@ifa.gr | 210 33 98 693)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΠΛΩMΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (CEDS)

Ο στόχος αυτού του µοναδικού στην Ευρώπη εξειδικευµένου κύκλου σπουδών είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες της τελειοποίησης και της επικαιροποίησης των γνώσεων των ανώτερων στελεχών της διεθνούς δηµόσιας διοίκησης, των διπλωµατών, των στρατιωτικών και των ιθυνόντων. Διάρκεια προγράµµατος: 80 ώρες. Μαθήµατα γεωπολιτικής, διεθνούς δικαίου, διεθνούς οικονοµίας και εµπορίου και µεγάλες στρατηγικές προκλήσεις.

Έναρξη: 13.02.2017 | Δευτέρα - Τετάρτη, 17.30΄ - 20.30΄

ΤΙΜΗ: 1.794€ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Πληροφορίες: emmydaskalaki@gmail.com | 210 72 41 001


2Ο ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER 2) ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
2Ο ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER 2) ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Από τον Σεπτέµβριο του 2017 το Πανεπιστήµιο Paris-Sorbonne θα παρέχει δύο µεταπτυχιακά προγράµµατα έρευνας (Master 2) στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος:

Master 2 «Γαλλική Γλώσσα & Γλωσσολογία», Διευθυντής: Καθηγητής Olivier Soutet

Master 2 «Γαλλική Λογοτεχνία & Συγκριτική Λογοτεχνία», Διευθυντής: Καθηγητής Bernard Franco

Κάθε εξάµηνο και για µία εβδοµάδα θα οργανώνονται στην Αθήνα υποστηρικτικές διαλέξεις των καθηγητών της Σορβόννης. Οι διαλέξεις αυτές θα συνοδεύονται από µαθήµατα εξ αποστάσεως µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Πανεπιστηµίου Paris-Sorbonne, καθώς και από µαθήµατα µέσω εικονοδιάσκεψης.

Οι φοιτητές που δεν θα µπορούν να παρευρίσκονται στις δύο υποστηρικτικές διαλέξεις στο Γαλλικό Ινστιτούτο, θα παραλαµβάνουν το βιντεοσκοπηµένο υλικό σε DVD.

Τα σχέδια των ερευνητικών εργασιών θα πρέπει να έχουν προετοιµαστεί και υποβληθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου 2017.

Η υποστήριξη της ολοκληρωµένης εργασίας θα γίνει στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Προαπαιτούµενα: 4ετές πτυχίο Ανώτερων Σπουδών (Bac+4) Γαλλίας, Πτυχίο από ελληνικό Πανεπιστήµιο ή 1ο έτος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master 1) ισότιµου / αναγνωρισµένου Πανεπιστηµίου.

Διάρκεια: 12 µήνες

Γλώσσα υποστήριξης και σύνταξης της πτυχιακής εργασίας: Γαλλική

Επίπεδο γλώσσας: SorbonneC1 ή DALFC1

TIMH: 1.950€ (από 1 έως 6 δόσεις)

Επικοινωνία: MichaelGaupillat: (mgaupillat@ifa.gr | 210 33 98 665)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Θα πάτε για σπουδές στη Γαλλία;

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σας προτείνει µία στοχευµένη προετοιµασία 24 ωρών µε εξατοµικευµένη παρακολούθηση.

Προετοιµασία για τις σπουδές

• Εξοικείωση µε την Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανεπιστήµια, Σχολές)

• Εξάσκηση στην κατανόηση ενός πανεπιστηµιακού µαθήµατος, στη λήψη σηµειώσεων, στην προετοιµασία προφορικών και γραπτών εργασιών κτλ

• Εισαγωγή στις τεχνικές τις έρευνας

Προετοιµασία για τη ζωή στη Γαλλία

• Στοιχεία της καθηµερινής ζωής (άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού, κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.)

• Ανακάλυψη της γαλλικής κοινωνίας (ΜΜΕ, ελεύθερος χρόνος)

• Διαπολιτισµική προσέγγιση (τι να πω αν, τι να κάνω όταν...)

Έναρξη 03.07.2017| Πέµπτη και Παρασκευή, 10.00΄- 17.00΄

Τιµή: 240€ | 2 εβδοµάδες

Σε συνεργασία µε το Campus France, την υπηρεσία για την προώθηση της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης, την υποδοχή των φοιτητών και τη διεθνή κινητικότητα