ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Master 1 & 2 FLE/FLS/FOS - Πανεπιστήμιο του Artois

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σας προσφέρει την ευκαιρία να εγγραφείτε στον 1ο ή/και στον 2ο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών FLE/FLS/FOS του Πανεπιστημίου του Artois.
Εκπαίδευση εξ αποστάσεως και συναντήσεις με τους καθηγητές μέσω προγραμματισμένων τηλεδιασκέψεων από το Ινστιτούτο. Σε κάθε φοιτητή παρέχεται εξατομικευμένη βοήθεια μέχρι και την εκπόνηση της πτυχιακής του.

Έναρξη: 29.10.2018 | Τιμή: 2400€ | Έτος

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και το περιεχόμενο: Σοφία Μελά

smela@ifa.gr | 210 33 98 693 -323 | Σίνα 31, Αθήνα | ifa(at)ifa.gr