ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | Β2 - C1

Θα µάθετε να εκφράζεστε µε άνεση στα γαλλικά και να εκτελείτε τις συνήθεις επαγγελµατικές σας υποχρεώσεις στις δηµόσιες, διοικητικές και εµπορικές σχέσεις της επιχείρησης. Θα µπορείτε να επικοινωνείτε σε µεγάλο εύρος καταστάσεων από τον κόσµο των επιχειρήσεων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τους κοινωνικούς και επαγγελµατικούς κανόνες καθώς και τoυς όρους που επιβάλλονται από την ιεραρχία.

Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του περιεχοµένου και των ωραρίων της επιµόρφωσης ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Στο τέλος αυτής της προετοιµασίας οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν µέρος στις εξετάσεις του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου του Παρισιού (CCIP).

ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛMΑΤΑ | B2 - C2

Απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε µία γαλλόφωνη χώρα ή σε επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας που συνεργάζονται µε το εξωτερικό. Τα θέµατα που προσεγγίζονται: η σχέση του ασθενούς µε τον γιατρό, η ιατρική ορολογία, ο ιατρικός φάκελος, η διάγνωση και η ιατρική επικαιρότητα.

ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Απευθύνεται σε φοιτητές νοµικής ή σε επαγγελµατίες του νοµικού κλάδου που επιθυµούν να αποκτήσουν θεµελιώδεις γνώσεις στο γαλλικό και διεθνές δίκαιο. Θα είστε σε θέση να διαχειριστείτε τις βασικές δοµές της γλώσσας, να αποκτήσετε ένα διευρυµένο νοµικό λεξιλόγιο και να χρησιµοποιήσετε τις κατάλληλες επικοινωνιακές στρατηγικές στις πιο σηµαντικές κοινωνικές και επαγγελµατικές περιστάσεις.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σας προτείνει ένα πρόγραµµα 90 ωρών µε στόχο την κατάκτηση τεχνικών της µετάφρασης µε εφαρµογές σε πολλούς τοµείς, εξοικειώνοντάς σας παράλληλα µε τη γαλλική ορολογία σε υποθέσεις νοµικού και διοικητικού περιεχοµένου. Οι συµµετέχοντες θα ετοιµάσουν την πτυχιακή τους εργασία το καλοκαίρι του 2017 και η απονοµή των διπλωµάτων θα γίνει τον Νοέµβριο του 2017.

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | B1+

Μαθήµατα προετοιµασίας για το Δίπλωµα Επαγγελµατικών Γαλλικών του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου του Παρισιού. Στόχοι: Ανάπτυξη επικοινωνίας µε γαλλόφωνη πελατεία, απόκτηση λειτουργικών γλωσσικών δεξιοτήτων σε έναν ή περισσότερους τοµείς ειδικότητας, εµπλουτισµός του βιογραφικού σας και διεύρυνση πελατείας στη γαλλόφωνη αγορά.

Πληροφορίες: Σοφία Μελά (smela@ifa.gr | 210 33 98 693)