ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μαθήματα σε επιχειρήσεις

Γαλλική Γλώσσα

Εάν η επιχείρηση σας είναι θυγατρική γαλλικής ή γαλλόφωνης εταιρίας, έχει επιχειρησιακές σχέσεις με γαλλικές εταιρίες ή απευθύνεται σε γαλλόφωνο πελατολόγιο, τότε:

Το πρόγραμμα μας είναι ιδανικό για εσάς!

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) δημιουργεί και προσφέρει, για το προσωπικό σας και τα στελέχη σας, μια εξιδεικευμένη εκμάθηση γαλλικών, προσαρμοσμένη στον επαγγελματικό σας χώρο, βασιζόμενη στις ακόλουθες αρχές: συγκεκριμένοι και καθορισμένοι στόχοι σύμφωνα με τις ανάγκες σας, ευελιξία του προγράμματος και ειδική γαλλική παιδαγωγική μέθοδος.
Το IFG μπορεί να σας παρέχει μία προσωποποιημένη υπηρεσία. Επιλέγουμε μία μέθοδο ειδικά προσαρμοσμένη στις επιχειρήσεις, σωστά δομημένη χάρη στη μακροχρόνια εμπειρία μας στην εκμάθηση της γαλλικής ως ξένη γλώσσα.

Τι προσφέρουμε:

• Προκαταρτικός γλωσσικός έλεγχος ώστε να αξιολογήσουμε τις ανάγκες σας.
• Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος προσαρμοσμένου στις γλωσσικές σας ανάγκες: γενικά γαλλικά, γαλλικά των επιχειρήσεων, τεχνικά γαλλικά, γαλλικά του
ξενοδοχειακού και τουριστικού τομέα κ.α.
• Εξειδικευμένοι καθηγητές γαλλικών διδάσκουν στο χώρο σας (ή στους χώρους του Ινστιτούτου, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας).
• Τακτικές εξατομικευμένες εκθέσεις προόδου: ατομικές παιδαγωγικές αναφορές, παρακολούθηση των παρουσιών/απουσιών, προτάσεις-συστάσεις και αξιολόγηση προόδου.
• Πρόσβαση για τους μαθητές σε μία ψηφιακή πλατφόρμα εργασίας, που στοχεύει στην επικοινωνία τους με τον καθηγητή και στην ενίσχυση του μαθήματος.
• Ευελιξία στην επιλογή ημερών και ωραρίου καθώς και διάρκειας των μαθημάτων σε ανταγωνιστικές τιμές.
• Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις των διεθνών διπλωμάτων γλωσσομάθειας DELFDALF ή DFP (Διπλώματα Επαγγελματικών Γαλλικών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Paris-Ιle-de-France CCIP).

Ποια είναι τα προνόμια για την επιχείρησή σας;

• Πρόσβαση στις ξένες αγορές, χάρη στην άμεση επικοινωνία στη γλώσσα των πελατών και
των συνεργατών σας.
• Ενδυνάμωση των γλωσσικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων του προσωπικού σας, μέσα
από μία πιο αποτελεσματική διάδραση με τους γαλλόφωνους πελάτες σας.

Ελληνική γλώσσα

Είστε Γάλλος ή γαλλόφωνος; Η επιχείρηση σας απευθύνεται σε ελληνόφωνο πελατολόγιο;
Είναι ανάγκη να αποκτήσετε άμεσα ένα βασικό επίπεδο για να επικοινωνείτε με τους συνεργάτες σας στην Ελλάδα;

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σας προτείνει:

• Ένα πρώτο βασικό επίπεδο με 60 ώρες διδασκαλίας, από απόλυτα γαλλόφωνους Έλληνες καθηγητές, με στόχο να αποκτήσετε τις βάσεις της επικοινωνίας στα ελληνικά, πάντα στο πλαίσιο της κοινωνικό-πολιτισμικής πραγματικότητας.
• Ένα επίπεδο A2/B1 για να είστε αυτόνομος χρήστης της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο των συνθηκών του επαγγελματικού σας περιβάλλοντος.


Ευελιξία ωραρίου και ημερών διεξαγωγής των μαθημάτων σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα σας, σε ιδιαίτερα ή ομαδικά μαθήματα, τα οποία πραγματοποιούνται είτε στις
εγκαταστάσεις σας είτε στους χώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Περισσότερες πληροφορίες:

Franck CHABASSEUR, Διευθυντής του τμήματος Μαθημάτων και Σπουδών
E-mail : fchabasseur@ifa.gr – T: +30 210 33 98 665

Σοφία ΜΕΛΑ, Αναπληρώτρια
E-mail: smela@ifa.gr – T: +30 210 33 98 693