ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Τα προνόµια σας

• Δυνατότητα να ξεκινήσετε µαθήµατα κάθε στιγµή

• Ευελιξία στην οργάνωση των εργασιών σας

• Εξατοµικευµένη συνοδεία από γαλλόφωνο διπλωµατούχο καθηγητή | επιβλέποντα

• Πρόσβαση σε πηγές και δραστηριότητες που ανανεώνονται τακτικά

• Εργασία σε µια φιλόξενη και εύχρηστη πλατφόρµα

Tα µαθήµατα απευθύνονται σε ενήλικες και έφηβους άνω των 15 ετών

Προτεινόµενα επίπεδα: A1 | A2.1 | A2.2 | B1.1 | B1.2 | B2.1 | B2.2 | B2.3 | TIMH: 650€ | ΕΠΙΠΕΔΟ


ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ A1 | A2                                          

Διαδικτυακό πρόγραµµα τουρισµού το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες, επαγγελµατίες ή
φοιτητές που επιθυµούν να αποκτήσουν ή να τελειοποιήσουν τις ικανότητες τους στα γαλλικά του τουριστικού τοµέα. Επιτρέπει στους εργαζόµενους των ξενοδοχείων, σε ταξιδιωτικούς πράκτορες και στo προσωπικό των τουριστικών γραφείων, να αποκτήσουν τις πρακτικές βάσεις για να προσφέρουν την καλύτερη εξυπηρέτηση στους γαλλόφωνους πελάτες τους. Θα πραγµατοποιηθούν 4 τηλεδιασκέψεις µέσω skype µε τον καθηγητή.

TIMH: 200€


MASTER FLE/FOS/FLS ARTOIS

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σας προσφέρει την ευκαιρία να εγγραφείτε στον 1ο ή και στον 2ο κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών FLE/FOS/FLS του Πανεπιστηµίου του Artois. Εκπαίδευση εξ΄αποστάσεως και συναντήσεις µε τους καθηγητές µέσω προγραµµατισµένων τηλεδιασκέψεων από το Ινστιτούτο. Σε κάθε φοιτητή παρέχεται εξατοµικευµένη βοήθεια µέχρι και την εκπόνηση της πτυχιακής του.

Έναρξη: 30.10.2017| TIMH: 2400 € |ΕΤΟΣ


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Κατάρτιση εξ'αποστάσεως στη λογοτεχνική µετάφραση από τα γαλλικά προς τα ελληνικά

Έναρξη 23.10.2017| TIMH: 1800€


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Κατάρτιση εξ αποστάσεως στη θεατρική µετάφραση από τα γαλλικά προς τα ελληνικά. Εξατοµικευ-
µένη διδασκαλία στο διαδίκτυο. Κάθε µαθητευόµενος συνοδεύεται από τον καθηγητή στην ολοκλήρωση της µετάφρασης ενός σύγχρονου γαλλικού έργου. (Υποχρεωτική συνάντηση µε καθηγητή πριν την εγγραφή)

Έναρξη 23.10.2017 | ΤΙΜΗ : 1800€| 24 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ