ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ DELF - DALF - SORBONNE ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

DELF

ΓΡΑΠΤΑ: Μάιος 2017 | 12 & 13.05

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ:

Μάιος 2017 | 08-10.05 | Αθήνα, 12 -14.05 | Επαρχία
Ιούνιος 2017 | B2, 18.06 | Αθήνα

DΑLF

ΓΡΑΠΤΑ: Ιούνιος 2017 | 17.06

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ:

Ιούνιος 2017 | 16 & 17.06 | Αθήνα & επαρχία

 

SORBONNE B1 | B2

ΓΡΑΠΤΑ: Μάιος 2017 | 13.05

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

B1| Μάιος 2017 |10.05 | Αθήνα, 14.05 | Επαρχία
B2 | Ιούνιος 2017 |14.05 | Επαρχία - 24.06 | Αθήνα


SORBONNE C1

ΓΡΑΠΤΑ:  Μάιος 2017 | 12.05

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ:

Μάιος 2017 | 14.05 | Επαρχία
Ιούνιος 2017 | 23.06 | Αθήνα

 

SORBONNE C2

ΓΡΑΠΤΑ:  Μάιος 2017 | 13.05

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ:

Μάιος 2017 | 14.05 | Επαρχία
Ιούνιος 2017 | 24.06 | Αθήνα