Μαθήματα για ενήλικες και φοιτητές

Ενήλικες | 17 ετών και άνω


Εντατικά μαθήματα 5 ωρών (μόνο κάθε Σάββατο) ή 6 ωρών (2 τρίωρα μέσα στην εβδομάδα)

Μέσα από αυτό το μάθημα μπορείτε να αποκτήσετε ένα επίπεδο B1 σε 2 χρόνια ή Β2 σε 3 χρόνια (εάν ξεκινήσετε από αρχάριο επίπεδο). Μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τάξη: 15 άτομα.

Επίπεδο Ημέρα και ώρα Διάρκεια Έναρξη Λήξη Τιμή

Α1

Δευτέρα και Τετάρτη
10.00'-13.00'

90 ώρες 11/02/2019 12/06/2019 698€*
Τρίτη και Πέμπτη
18.30'-21.30'
90 ώρες 12/02/2019 13/06/2019 775€
Σάββατο
09.30'-14.30'
75 ώρες 16/02/2019 08/06/2019 775€

Α2

Δευτέρα και Τετάρτη
18.30'-21.30'
90 ώρες 11/02/2019 12/06/2019 775€
Τρίτη και Πέμπτη
10.00'-13.00'
90 ώρες 12/02/2019 13/06/2019 698€*
Τρίτη και Πέμπτη
15.30'-18.30'
90 ώρες 12/02/2019 13/06/2019 698€*

Σάββατο
09.30'-14.30'

75 ώρες

16/02/2019 08/06/2019 775€

Β1.1

Δευτέρα και Τετάρτη
18.30'-21.30'
90 ώρες 11/02/2019 12/06/2019 775€

B1.2

Δευτέρα και Τετάρτη
18.30'-21.30'
90 ώρες  11/02/2019 12/06/2019 775€
Τρίτη και Πέμπτη
15.30'-18.30'
90 ώρες 12/02/2019 13/06/2019 775€ 
Σάββατο
09.30'-14.30'
75 ώρες 16/02/2019 08/06/2019 775€

B2.1 

Τρίτη και Πέμπτη
10.00'-13.00'
90 ώρες 12/02/2019 13/06/2019 698€*

B2.2 

Δευτέρα και Τετάρτη
18.30'-21.30'
90 ώρες 11/02/2019 12/06/2019 775€
Τρίτη και Πέμπτη
10.00'-13.00'
90 ώρες 12/02/2019 13/06/2019 698€*
Σάββατο
09.30'-14.30'
75 ώρες 16/02/2019 08/06/2019 775€

C1.1

Δευτέρα και Τετάρτη
18.30'-21.30'
90 ώρες 11/02/2019 12/06/2019 775€

C1.2

Τρίτη και Πέμπτη
10.00'-13.00'
90 ώρες 12/02/2019 13/06/2019 698€*
Τρίτη και Πέμπτη
18.30'-21.30'
90 ώρες 12/02/2019 13/06/2019 775€
Σάββατο
09.30'-14.30'
75 ώρες 16/02/2019 08/06/2019 775€

C2.2

Δευτέρα και Τετάρτη
18.30'-21.30'
90 ώρες 11/02/2019 12/06/2019 775€ 
Σάββατο
09.30'-14.30'
75 ώρες  16/02/2019 08/06/2019 775€

 *Ωράριο μειωμένων τιμών
Σημείωση: Έξοδα φακέλου ανά μαθητή για κάθε ακαδημαϊκό έτος: 30 €.
Εξαιρούνται: Μαθήματα εξ' αποστάσεως, κάποια εργαστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα.


Μαθήματα λιγότερο εντατικά: 3 ώρες την εβδομάδα

Καλύπτουν το ίδιο επίπεδο με τα εντατικά μαθήματα, αλλά σε ένα ρυθμό μη εντατικό.

Επίπεδο Ημέρα και ώρα Διάρκεια Έναρξη Λήξη Τιμή

Α1.2

Τετάρτη
15.30'-18.30'
45 ώρες 13.02.2019 12.06.2019 356€*
Παρασκευή
18.00'-21.00'
45 ώρες 15.02.2019 14.06.2019 395€

Α2.2

Τετάρτη
15.30'-18.30'
45 ώρες 13.02.2019 12.06.2019 356€*
Παρασκευή
15.30'-18.30'
45 ώρες 15.02.2019 14.06.2019 356€*
Παρασκευή
18.00'-21.00'
45 ώρες 15.02.2019 14.06.2019 395€
Σάββατο
13.00'-16.00'
45 ώρες 16.02.2019 08.06.2019 356€*

B1.1.2

Σάββατο
13.00'-16.00'
45 ώρες 16.02.2019 08.06.2019 356€*

 *Ωράριο μειωμένων τιμών
Σημείωση: Έξοδα φακέλου ανά μαθητή για κάθε ακαδημαϊκό έτος: 30 €.
Εξαιρούνται: Μαθήματα εξ' αποστάσεως, κάποια εργαστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα.


Μαθήματα σε mini groupe

Ιδανικά για όσους αναζητούν περισσότερη συμμετοχή στην τάξη και πολύ γρήγορη πρόοδο. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τάξη: 4 άτομα.

Επίπεδο Ημέρα και ώρα Διάρκεια Έναρξη Λήξη Τιμή

B2.1

Πέμπτη
18.30'-21.30'
45 ώρες 14.02.2019 13.06.2019 775€

B2.2

Πέμπτη
15.30'-18.30'
45 ώρες 14.02.2019 13.06.2019 698€*
Πέμπτη
18.30'-21.30'
45 ώρες 14.02.2019 13.06.2019 775€

 C1.2

Σάββατο
13.00'-16.00'
45 ώρες 11.02.2019 10.06.2019 775€

 C2.2

Τετάρτη
18.30'-21.30'
 45 ώρες  13.02.2019 12.06.2019  775€ 

*Ωράριο μειωμένων τιμών
Σημείωση: Έξοδα φακέλου ανά μαθητή για κάθε ακαδημαϊκό έτος: 30 €.
Εξαιρούνται: Μαθήματα εξ' αποστάσεως, κάποια εργαστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα.

 

Εξατομικευμένα μαθήματα

Όλα τα επίπεδα Α1 έως C1 | Ελληνικά και Γαλλικά

Οι ειδικοί και παιδαγωγικοί στόχοι καθορίζονται σύμφωνα με το επίπεδο και τις ανάγκες σας : γενικά γαλλικά, γαλλικά των επιχειρήσεων, προετοιμασία για τις εξετάσεις, προσομοίωση σε επαγγελματικό περιβάλλον. Επιλέξτε εσείς το ρυθμό που επιθυμείτε: ημέρα, ωράριο και διάρκεια μαθήματος. Αυτή η φόρμουλα είναι ιδανική για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν στα συλλογικά μαθήματα ή επιθυμούν να δουλέψουν συγκεκριμένα σε έναν τομέα ή έναν κλάδο της γλώσσας.

Φόρμουλα Αριθμός μαθητών Τιμή Διάρκεια Έναρξη Λήξη

5 ώρες

1 300€ κατ' επιλογήν / 1 ώρα, 1.30 ώρα, 2 ώρες κ.α. κατ' επιλογήν κατ' επιλογήν
2 175€ ανά άτομο

10 ώρες

1 450€ κατ' επιλογήν / 1 ώρα, 1.30 ώρα, 2 ώρες κ.α. κατ' επιλογήν κατ' επιλογήν
2 250€ ανά άτομο

30 ώρες

1 1,250€ κατ' επιλογήν / 1 ώρα, 1.30 ώρα, 2 ώρες κ.α. κατ' επιλογήν κατ' επιλογήν
2 750€ άνά άτομο

 

Πληροφορίες: Σοφία Μελά smela@ifa.gr | 210 33 98 693 -323