Ανακοίνωση

Tο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θα παραμείνει κλειστό από 28 Ιουλίου ως και 26 Αυγούστου.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων θα παραμείνει κλειστή ως τις 4 Σεπτεμβρίου.

Η Υπηρεσία Εγγραφών θα είναι κλειστή από τις 20 Ιουλίου.