Διακοπές 2017

vacances_GR
Κατ' εξαίρεση το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος στην Αθήνα θα είναι κλειστό στο κοινό την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017.