Θερινό ωράριο

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θα είναι ανοικτό στο κοινό από τις 26 Ιουνίου έως και τις 28 Ιουλίου και από τις 28 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου από τις 09.00' ως τις 16.00' με εξαίρεση τις υπηρεσίες:

- Βιβλιοθήκη Octave Merlier, από Δευτέρα ως Παρασκευή 10.00' - 16.00', εκτός Τετάρτης 10.00'-19.00'
- Υπηρεσία Εγγραφών (πληρωμή μαθημάτων, πιστοποιήσεις, πτυχία, εγγραφές στη βιβλιοθήκη) από 28.06 ως 07.07 08.30'-14.30' και 10.07- 21.07 08.30' - 16.00'
Από τις 22.07 έως 27.08 η Γραμματεία της Υπηρεσίας Εγγραφών θα παραμείνει κλειστή.