Θερινό ωράριο

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θα είναι ανοικτό στο κοινό από τις 28 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου από τις 09.00' ως τις 16.00' με εξαίρεση τις υπηρεσίες:

- Βιβλιοθήκη Octave Merlier, 10.00'-16.00'.

Κατ' εξαίρεση το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος στην Αθήνα θα είναι κλειστό στο κοινό την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017.