Οι μεγάλες φωνές του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Θεματική «Ποίηση»

Συνάντηση με τον Yves Bonnefoy

Συνάντηση με τον Michel Tournier, IFG 21.10.1986

Συνάντηση με τον Michel Tournier, IFG 22.04.1996

Διάλεξη της Miriam Cendrars, IFG, 19.01.1988